Ja, du kan när du vill återbetala ditt lån hos Hypoteket. Om lånet är bundet kan det dock uppstå en s.k. ränteskillnadsersättning vid lösen i förtid. Läs gärna mer om det genom att söka på svar om ränteskillnadsersättning.

Fick du svar på din fråga?