Alla samlingar
Jag ansöker just nu
Varför måste jag sätta in pengar på Hypotekets klientmedelskonto inför tillträdet?
Varför måste jag sätta in pengar på Hypotekets klientmedelskonto inför tillträdet?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vanligtvis när du lånar pengar av en bank så har du också ditt privatkonto i banken, på vilket du har det belopp som du ska använda som kontantinsats. Eftersom Hypoteket inte är bank så har vi inga personliga privatkonton från vilket vi kan dra din kontantinsats på tillträdesdagen. Därför behöver vi få in beloppet på vårt klientmedelskonto i god tid innan tillträdet för att på tillträdesdagen kunna betala ut detta tillsammans med ditt lån från oss. Pengarna förvaras säkert på klientmedelskonto för din räkning fram till tillträdesdagen.

Fick du svar på din fråga?