Är Hypoteket en bank?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nej, Hypoteket är ingen bank. Faktum är att Hypoteket är den första bolånegivaren i Sverige som inte är en bank eller kopplad till en bank. Hypoteket är vad som kallas ett Bostadskreditinstitut och vi står fortfarande under samma regler som bankerna, och rapporterar till Finansinspektionen. För dig som konsument är den enda skillnaden att vi på Hypoteket bara erbjuder bolån och inget annat.

Fick du svar på din fråga?