Alla samlingar
Övriga frågor om bolån
Vad innebär amorteringskravet?
Vad innebär amorteringskravet?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Amortering är en summa som betalas tillbaka på lånet vid varje betalningstillfälle, som beror på avtalet med banken. Amortering betalas i regel samtidigt som man betalar ränta på sitt lån. 

Sedan 2016 har Finansinspektionen infört krav på att man ska amortera. Hur mycket man behöver amortera beror på två olika saker: 

Lånets storlek i förhållande till värdet på bostaden

Nya bolån, fr.o.m. juni 2016, som uppgår till mer än 70 procent av bostadens värde skall man amortera  två procent av lånebeloppet per år. Är lånets storlek mellan 50–70 procent av bostadens värde gäller istället ett krav på en procent, till dess att lånets storlek understiger 50 procent. 

Lånets storlek i förhållande till hushållets inkomst

Om du fr.o.m. mars 2018 tar ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt, ska ytterligare en procent av lånet amorteras årligen utöver kravet som beror på bostadsvärdet (ovan). Som mest kan du alltså behöva amortera tre procent varje år.

Amorteringskravet blir ett minimikrav, alltså är det fritt fram för en kund att amortera mer än så. Hos oss på Hypoteket får du på bundna lån högst amortera 10% av lånets storlek varje år.

Fick du svar på din fråga?