Alla samlingar
Jag är kund
Kan jag byta säkerhet för mitt bolån?
Kan jag byta säkerhet för mitt bolån?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I dagsläget kan vi tyvärr inte göra ett säkerhetsbyte, men detta jobbar vi hårt på och inom en snar framtid kommer vi kunna hjälpa er som kunder även med detta. Ett exempel på när du vill göra ett säkerhetsbyte är om du har ett bundet lån hos oss men vill byta bostad. Du vill då kanske inte lösa ditt lån på din nuvarande bostad för att sedan ta ett nytt på din nya, eftersom du då riskerar ränteskillnadsersättning. Då möjliggör ett säkerhetsbyte att vi kan ha kvar lånet som det är men byta ut säkerheten för lånet till din nya bostad.

Fick du svar på din fråga?