Alla samlingar
Jag är kund
Vad händer när mitt bundna lån går ut?
Vad händer när mitt bundna lån går ut?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När ett bundet lån går ut, oavsett om det är bundet på 1 år, 3 år eller 5 år så läggs det automatiskt om till 3 månaders bindningstid. Detta gör vi för att du i lugn och ro ska få bestämma om du vill binda om det på nytt. Detta förfarandet har alla långivare så du behöver aldrig vara rädd för att du ska bli uppbunden på ytterligare en lång bindningstid när din nuvarande räntebindning går ut.

Fick du svar på din fråga?