Valutalån är lån som tas i annan valuta än den som kunden får sin inkomst i. Ett bolån som tas av en person som får sin inkomst i annan valuta än svenska kronor räknas alltså som ett valutalån. Hypoteket erbjuder i dagsläget inte valutalån.

Fick du svar på din fråga?