Vad är ett valutalån?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Valutalån är lån som tas i annan valuta än den som kunden får sin inkomst i. Ett bolån som tas av en person som får sin inkomst i annan valuta än svenska kronor räknas alltså som ett valutalån. Hypoteket erbjuder i dagsläget inte valutalån.

Fick du svar på din fråga?