Vad är effektiv ränta?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Effektiva räntan är den faktiska ränta man betalat under en viss tid. I den effektiva räntan ingår inte bara den nominella räntan utan också uppläggningsavgifter, aviavgifter och andra avgifter som långivaren tar ut för lånet. På Hypoteket tar vi inte ut några kostnader så den effektiva och den nominella räntan är mycket lika. Anledningen till att de skiljer sig marginellt är just eftersom man talar om den nominella räntan som årsränta, men man betalar den varje månad. Det är helt enkelt bara en omräkningseffekt.

Fick du svar på din fråga?