Vad är snittränta?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Snittränta är den genomsnittliga bolåneränta som en långivaren har gett till sina kunder under en viss period. Sedan 2015 måste alla svenska bolånegivare redovisa vilken snittränta de gett sina kunder varje månad under det senaste året. Detta är för att det ska vara lättare för dig som kund att jämföra. Som du ser hos oss på Hypoteket så är vår snittränta väldigt nära den räntan vi erbjuder, detta är för att alla våra kunder ju får samma ränta. Hos de gamla bankerna brukar den skilja sig mycket eftersom de ger individuella rabatter till alla kunder beroende på hur "bra" bankkund man är.

Fick du svar på din fråga?