Vad är skuldkvot?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Skuldkvot är förhållandet mellan ett hushålls totala årliga inkomst och dess totala låneskuld. Begreppet används ofta inom bolån och syftar då enbart på hushållets bolån i förhållande till dess inkomst. En del banker har tydliga skuldkvotstak vilket innebär att de inte lånar ut pengar om låntagarens skuldkvot skulle vara över denna nivå. 

Skuldkvot räknas ut genom att totalt lånebelopp divideras med hushållets totala inkomst per år. På Hypoteket har vi en gräns som säger att låntagarnas totala skulder högst får vara 6x deras gemensamma årliga bruttoinkomster.

Fick du svar på din fråga?