Alla samlingar
Jag är kund
Varför ser jag två autogiromedgivanden från Hypoteket i min internetbank?
Varför ser jag två autogiromedgivanden från Hypoteket i min internetbank?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Eftersom Hypoteket lånar ut pengar som kommer från en bolånefond så behöver vi lägga upp autogiro både för Hypoteket Bolån Sverige AB och för Bolånefond 1 AB. Detta innebär inte att vi drar något dubbelt, men till följd av strukturen på upplåning så måste vi ha detta.

Fick du svar på din fråga?