Eftersom Hypoteket lånar ut pengar som kommer från en bolånefond så behöver vi lägga upp autogiro både för Hypoteket Bolån Sverige AB och för Bolånefond 1 AB. Detta innebär inte att vi drar något dubbelt, men till följd av strukturen på upplåning så måste vi ha detta.

Fick du svar på din fråga?