Alla samlingar
Jag vill bli kund
Hur bedömer ni min återbetalningsförmåga?
Hur bedömer ni min återbetalningsförmåga?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När vi gör en kreditbedömning av dig som kund försöker vi uppskatta hur dina inkomster och kostnader kan se ut över tid. En vanlig missuppfattning är att långivare endast försöker förstå vad du tjänar idag, men i och med att vi hoppas att du ska ha lånet hos oss under en lång tid framöver är det viktigt för oss att få en uppfattning om dina inkomster och kostnader ser ut över en längre period.

Hur inkomster och kostnader utvecklas är det såklart ingen som vet säkert, men det kan uppskattas på många olika sätt. Vi utgår från den inkomst du har idag som startpunkt. Vi kan tyvärr inte räkna med tillfälliga inkomster (till exempel rörlig bonus, utdelning från bolag etc) eftersom vi har svårt att uppskatta om den kommer att bestå över tid.

Från detta drar vi av kostnader som det är rimligt att anta att du kommer ha framöver (till exempel kostnader för mat och övrig konsumtion samt driftskostnader för din bostad). Här använder vi i stor utsträckning schabloner från konsumentverket m.fl.

Med samma resonemang räknar vi även med att du klarar av en högre ränta än dagens räntenivå, detta kallas för kalkylränta. Om ni är flera som söker lånet gör vi en samlad bedömning av samtliga låntagare.

Fick du svar på din fråga?