När vi gör en kreditbedömning av dig som kund försöker vi uppskatta hur dina inkomster och kostnader kan se ut på längre sikt. En vanlig missuppfattning är att långivare endast försöker förstå vad du tjänar idag, men i och med att vi hoppas att du ska ha lånet hos oss under en lång tid framöver är det viktigt för oss att få en uppfattning om din inkomster och kostnader på längre sikt.

Hur inkomster och kostnader utvecklas är det såklart ingen som vet säkert, men det kan uppskattas på många olika sätt. Vi utgår från den inkomst du har idag som startpunkt. Vi kan tyvärr inte kan räkna med tillfälliga inkomster (t.ex. rörlig bonus, utdelning från bolag etc) eftersom vi har svårt att uppskatta om den kommer bestå i framtiden.

Från detta drar vi av kostnader som det är rimligt att anta att du kommer ha framöver (t.ex. kostnader för mat och övrig konsumtion samt driftskostnader för din bostad). Här använder vi i stor utsträckning schabloner från konsumentverket m.fl.

Med samma resonemang räknar vi även med att du klarar av en betydligt högre ränta än vad dagens räntenivå, eftersom vi historiskt sett har väldigt låga räntor just nu. Om ni är flera gör vi en samlad bedömning av samtliga låntagare.

Fick du svar på din fråga?