Alla samlingar
Jag är kund
Vad är "Upplupen ränta" som ingår i min första faktura från Hypoteket?
Vad är "Upplupen ränta" som ingår i min första faktura från Hypoteket?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När du flyttar ditt bolån till Hypoteket så har du i regel en liten ränta kvar hos din nuvarande långivare som du ännu inte hunnit betala (sen din sista faktura). När vi löser lånet och flyttar detta till oss, kräver din nuvarande långivare att vi också betalar denna ränta så att alla dina skulder till dem är återbetalade. Detta lägger vi då ut till dig på utbetalningsdagen och lägger sedan på det på din första faktura hos oss.

Fick du svar på din fråga?