Alla samlingar
Övriga frågor om bolån
Samarbetar ni med någon storbank?
Samarbetar ni med någon storbank?

bostadskreditinstitut, pensionsfond, bolånefond

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nej, Hypoteket är helt fristående från alla banker och lånar ut pengar som satts in i Hypotekets bolånefond av våra institutionella investerare, t.ex. pensionsfonder och försäkringsbolag.

Fick du svar på din fråga?