Alla samlingar
Övriga frågor om bolån
Står Hypoteket under någon myndighetstillsyn?
Står Hypoteket under någon myndighetstillsyn?

Myndighet, finansinspektionen, fi, tillsyn, bostadskreditinstitut, lagen om verksamhet med bostadskrediter

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ja, Hypoteket står under tillsyn från Finansinspektionen. Detta eftersom Hypoteket är ett bostadskreditinstitut enligt Lagen om verksamhet med bostadskrediter.

Fick du svar på din fråga?