Alla samlingar
Jag är kund
Varför är amorteringsbeloppet lägre på min första faktura, än jag bad om när jag ansökte?
Varför är amorteringsbeloppet lägre på min första faktura, än jag bad om när jag ansökte?

Varför är amorteringsbeloppet lägre på fakturan?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Den amortering du valde när du ansökte är baserad på en månad, vilket hos oss är 30 dagar. Om din första betalningsperiod är kortare än så, alltså om tiden från utbetalningen av ditt bolån till din första betalningsdag är kortare än 30 dagar så kommer också amorteringen under denna period vara mindre. Om du t.ex. har valt 3 000 kr i månatlig amortering och det är 20 dagar mellan utbetalning av ditt lån och din första betalningsdag, så kommer amorteringen på din första avi vara 3 000 kr x (20/30) = 2 000 kr. Följande månader kommer amorteringen sedan att vara det belopp du valde när du ansökte (3 000 kr i exemplet ovan).

Fick du svar på din fråga?