Alla samlingar
Övriga frågor om bolån
Vad betyder det att räntan räknas enligt 30/360 dagar?
Vad betyder det att räntan räknas enligt 30/360 dagar?

Hur räknas räntebetalningen ut?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

När man räknar ut vilken ränta som ska betalas på ett bolån varje månad så kan man använda olika metoder för att hantera att olika månader är olika långa. Det brukar kallas att man använder en viss räntedagsbas i ränteberäkningen.  

På Hypoteket räknar vi alltid med räntedagsbasen 30/360. Det betyder att vi räknar räntan som om alla månader hade 30 dagar och året hade totalt 360 dagar. Det får till följd att du betalar samma belopp i ränta oavsett om det är februari månad (som har 28 eller 29 dagar) eller mars månad (som har 31 dagar).

Om du t.ex. har ett bolån på 1 200 000 kr med 1,50% ränta så är räntebeloppet som ska betalas på ett år 18 000 kronor (1 200 000 kr x 1,50% = 18 000 kr). För att avgöra hur mycket som ska betalas varje dag delar vi beloppet med 360, vilket i detta exempel blir 50 kr per dag. Detta multipliceras sedan med 30 för att få beloppet som ska betalas varje månad, vilket i detta fall blir 1 500 kr (50 kr x 30 = 1 500 kr).

Fick du svar på din fråga?