Alla samlingar
Jag är kund
Vad innebär amorteringsundantaget som FI beslutat om?
Vad innebär amorteringsundantaget som FI beslutat om?

Vad betyder amorteringsundantag?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Undantaget från amorteringskravet innebär att du som kund kan välja att pausa helt eller sänka din amortering under den lägsta amorteringsnivå som annars amorteringskravet kräver. Tidigare har bolånegivare haft möjlighet att ge ett sådant här undantag från amorteringskrav endast till kunder som fått sänkt inkomst som gör att de behöver ökat ekonomiskt handlingsutrymme. Det nya beslutet innebär alltså att du som kund inte behöver någon anledning för att få detta tillfälliga undantag. Du kan i och med undantaget pausa din amortering fram till augusti 2021.

Om du vill pausa din amortering gör du det enkelt på Mina Sidor.

Fick du svar på din fråga?