Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vad är ett Låneskydd?
Vad är ett Låneskydd?

Låneskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Hypoteket Låneskydd är samlingsnamn för två typer av skydd som är aktuella för dig som lånekund hos Hypoteket:


Betalskydd som kan ersätta månadskostnaden för ditt lån i händelse av sjukskrivning, ofrivillig arbetslöshet från en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning och en engångserättning för egenföretagare som drabbas av Allvarlig Sjukdom.

Livskydd som kan lösa hela din skuld till Hypoteket i händelse av ett dödsfall.

Låneskydden tecknas individuellt av låntagarna och du kan välja att teckna ett eller båda skydden. Detta kan våra bolånespecialister ge dig mer information om och du kan även teckna skydden i efterhand på Mina Sidor.

Fick du svar på din fråga?