Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vad är ett Betalskydd?
Vad är ett Betalskydd?

Betalskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Betalskyddet är en försäkring som kan ersätta din månadskostnad i händelse av sjukskrivning pga olycksfall eller sjukdom, samt om du som anställd blir ofrivilligt arbetslös. För dig som egenföretagare ger den ett skydd vid diagnos av Allvarlig sjukdom.

Fick du svar på din fråga?