Betalskyddet har en kvalificeringstid, det vill säga en tidsperiod som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning. För skyddet vid sjukskrivning är denna period 30 dagar från försäkringen tecknades och för skyddet vid arbetslöshet är det 90 dagar.

Fick du svar på din fråga?