I händelse av sjukskrivning eller arbetslöshet har försäkringen en karenstid på 30 dagar, vilket innebär att du ska ha varit drabbad i 30 dagar innan ersättning kan betalas ut. När den perioden är passerad, kan försäkringen betala ut din ersättning retroaktivt från dag 1. Försäkringen ersätter maximalt 15 000 kr per månad i upp till 12 månader i följd.

Fick du svar på din fråga?