Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vad innebär karenstid för Hypotekets Betalskydd?
Vad innebär karenstid för Hypotekets Betalskydd?

Karenstil betalskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I händelse av sjukskrivning eller arbetslöshet har försäkringen en karenstid på 30 dagar, vilket innebär att du ska ha varit drabbad i 30 dagar innan ersättning kan betalas ut. När den perioden är passerad, kan försäkringen betala ut din ersättning retroaktivt från dag 1. Försäkringen ersätter maximalt 15 000 kr per månad i upp till 12 månader i följd.

Fick du svar på din fråga?