Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Hur fungerar Hypotekets Betalskydd?
Hur fungerar Hypotekets Betalskydd?

Hur fungerar betalskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Betalskyddet är en försäkring som kan ersätta din månadskostnad i händelse av sjukskrivning pga olycksfall eller sjukdom, samt om du som anställd blir ofrivilligt arbetslös. För dig som egenföretagare ger den ett skydd vid diagnos av Allvarlig sjukdom.Betalskyddet har en kvalificeringstid, det vill säga en tidsperiod som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning.

För skyddet vid sjukskrivning är denna period 30 dagar från försäkringen tecknades och för skyddet vid arbetslöshet är det 90 dagar.

I händelse av sjukskrivning eller arbetslöshet har försäkringen en karenstid på 30 dagar, vilket innebär att du ska ha varit drabbad i 30 dagar innan ersättning kan betalas ut. När den perioden är passerad, kan försäkringen betala ut din ersättning retroaktivt från dag 1. Försäkringen ersätter maximalt 15 000 kr per månad i upp till 12 månader i följd.

Fick du svar på din fråga?