Hypoteket Livskydd kan återbetala bolånet till Hypoteket (bolånet samt upplupen ränta) vid tidpunkten då dödsfallet inträffar. Om endast en av låntagarna är skyddad så återbetalar försäkringen dennes andel av bolånet hos Hypoteket.

Fick du svar på din fråga?