Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vilka krav ställs för att får teckna Betalskydd?
Vilka krav ställs för att får teckna Betalskydd?

Krav betalskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Du kan teckna Betalskyddet om du:

  • har ett låneavtal med hypoteket,

  • har fyllt 18år men inte 64 år och är bosatt i sverige,

  • är fullt arbetsför, är löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka eller är visstidsanställd på minst 17 timmar per vecka (förutsatt att visstidsanställningen pågår i minst 12 månader) eller, att du är egenföretagare sedan minst 12 månader,

  • inte har vetskap om varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet eller har oavbrutet bedrivit företagsverksamhet under de senaste 6 månaderna.

Fick du svar på din fråga?