Du kan teckna Betalskyddet om du:

  • har ett låneavtal med hypoteket,

  • har fyllt 18år men inte 65år och är bosatt i sverige,

  • är fullt arbetsför, är löntagare med en tillsvidareanställning på minst 17 timmar per vecka eller är visstidsanställd på minst 17 timmar per vecka (förutsatt att visstidsanställningen pågår i minst 12 månader) eller, att du är egenföretagare sedan minst 12 månader,

  • inte har vetskap om varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet eller har oavbrutet bedrivit företagsverksamhet under de senaste 6 månaderna.

Fick du svar på din fråga?