Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vad kostar det att teckna Betalskydd?
Vad kostar det att teckna Betalskydd?

Kostnad Betalskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Premien är 4% av månadskostnaden för ditt lån och läggs till på din månatliga faktura. Om ni är flera låntagare och endast en väljer att ha Betalskydd så är premien endast på dennes del av månadsfakturan. I detta fall så skyddas också endast dennes del av fakturan (ex. om ni är två låntagare och en väljer att skydda sig så är premien 4% av halva fakturabeloppet och om denne skulle utnyttja försäkringen så täcker denna halva fakturabeloppet).

Fick du svar på din fråga?