Hoppa till huvudinnehåll
Alla samlingarHypoteket Låneskydd
Finns det några undantag då Betalskyddet inte gäller?
Finns det några undantag då Betalskyddet inte gäller?

Undantag Betalskydd

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nedan finner du de huvudsakliga undantagen (de fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på www.hypoteket.com):

  • Sjukskrivning på grund av sjukdom eller skada som du har eller har haft inom tolv (12) månader närmast innan du anslöts till försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom tolv (12) månader närmast innan du anslöts till försäkringen

  • sjukskrivning som inträder inom kvalificeringstiden som utgör 30 dagar från försäkringens startdatum, sjukskrivning till följd utav kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte varit medicinskt nödvändiga,

  • sjukskrivning som beror på alkohol och/eller narkotikamissbruk eller självförvållad kroppsskada,

  • frivillig arbetslöshet,

  • arbetslöshet till följd utav att visstidsanställningen upphört vid avtalad tid,

  • arbetslöshet till följd utav olovlig strejk eller att du begått en olaglig handling.

Fick du svar på din fråga?