Nedan finner du de huvudsakliga undantagen (de fullständiga försäkringsvillkoren finns att hämta på www.hypoteket.com):

  • Sjukdom eller skada som du har eller har haft inom 12 månader innan du tecknat försäkringen eller som du fått eller sökt råd eller behandling för hos hälso- och sjukvården inom 12 månader innan du tecknat försäkringen,

  • alkohol-, läkemedels- och/eller narkotikamissbruk eller självförvållad kroppsskada,

  • självmord inom ett år från försärkingens startdatum, dock är Försäkringsgivaren ersättningsskyldig om försäkringen tecknades utan tanke på självmord.

Fick du svar på din fråga?