Man kan teckna betalskydd till och med månaden innan man fyller 65år.

Fick du svar på din fråga?