Man kan teckna försäkringen Livskydd till och med den månad som infaller innan man fyller 65 år.

Fick du svar på din fråga?