Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vad är kvalificeringstid?
Vad är kvalificeringstid?

kvalificeringstid

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Kvalificeringstid är den tidsperiod som du måste ha haft försäkringen innan du kan få rätt till ersättning. Den räknas alltid från det datum du tecknar försäkringen. En skada som inträffar under kvalificeringstiden omfattas inte av försäkringen.

Fick du svar på din fråga?