Karenstid är de antal dagar från försäkringshändelsen som måste gå innan du har rätt till ersättning från försäkringen.

Fick du svar på din fråga?