Vad är karenstid?

Vad är karenstid?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Karenstid är de antal dagar från försäkringshändelsen som måste gå innan du har rätt till ersättning från försäkringen.

Fick du svar på din fråga?