Med ofrivillig arbetslös menas att du står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är 100% aktivt arbetssökande, det vill säga inte till någon del sjukskriven. Du får inte heller ha lämnat ditt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från ditt arbete på grund av personliga skäl.

Fick du svar på din fråga?