Alla samlingar
Hypoteket Låneskydd
Vad menas med ofrivillig arbetslöshet?
Vad menas med ofrivillig arbetslöshet?

Vad menas med ofrivillig arbetslöshet?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Med ofrivillig arbetslös menas att du står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är 100% aktivt arbetssökande, det vill säga inte till någon del sjukskriven. Du får inte heller ha lämnat ditt arbete utan giltig anledning eller blivit uppsagd från ditt arbete på grund av personliga skäl.

Fick du svar på din fråga?