Alla samlingar
Hypotekets Gröna Tilläggslån
Vad är ett Grönt Tilläggslån?
Vad är ett Grönt Tilläggslån?

Vad är ett Grönt Tilläggslån?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett Grönt Tilläggslån är en utökning av bolåne på din fastighet som du tar för att genomföra en energiförbättrande åtgärd på din bostad, t.ex. installation av solceller eller en mer effektiv värmepump.

Detta blir en separat lånedel och du kanvälja vilken bindningstid du vill ha på detta lånet oberoende av det tidigare bolånet du har på fastigheten.

Fick du svar på din fråga?