Alla samlingar
Hypotekets Gröna Tilläggslån
Hur vet jag om min renovering förbättrar fastighetens energieffektivitet?
Hur vet jag om min renovering förbättrar fastighetens energieffektivitet?

Hur vet jag om min renovering förbättrar fastighetens energieffektivitet?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I regel förbättras husets energieffektivitet genom att man antingen installerar mer effektiva värmekällor (t.ex. värmepump) eller genom att man isolerar huset så att det håller värme bättre. Det kan också vara en installation av t.ex. solceller på taket för mer självständig elförsörjning.

Här är ett exempel på åtgärder som anses vara energiförbättrande:

 • Installation av ny värmepump

  • berg-, jord- eller sjövärme

  • frånluftsvärme

  • luft/luftvärme

  • luft/vattenvärme

 • Installation av från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

 • Installation av mekanisk frånluftsventilation

 • Installation av pelletspanna

 • Installation av solceller

 • Installation av solvärme

 • Installation av undercentral för fjärrvärme

 • Installation av vedpanna

 • Kombinerade värme- och ventilationssystem

 • Byte av fönster

 • Isolering av yttertak

 • Tilläggsisolering av fasad eller vind

Fick du svar på din fråga?