Alla samlingar
Jag vill bli kund
Hur ofta kan jag värdera om min bostad för att justera min ränta?
Hur ofta kan jag värdera om min bostad för att justera min ränta?

Hur ofta kan jag värdera om min bostad för att justera min ränta?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Räntesättningen hos Hypoteket baseras på storleken på bolånet och hur den förhåller sig till värdet på din bostad. Värdet på bostaden fastställs genom en statistisk värderingen när du ansöker om bolån hos oss. Belåningsgraden räknas ut som lånebeloppet dividerat med det fastställda värdet.

Om du tror att din bostad har ökat i värde och du anser att belåningsgraden vi utgår ifrån inte längre stämmer, kan du skicka in en mäklarvädering som styrker det nya värdet till oss. Vi kommer utifrån det värdet räkna om din belåningsgrad (som då förhoppningsvis sjunker) och justera din ränta.

Det är viktigt att tänka på att räntejusteringen endast kan göras i samband med att dina lån binds om (alltså går in i en ny räntebindningsperiod). Ett bundet lån om 1 år eller längre kommer inte justeras mitt i räntebindningsperioden.

Om du vill inkomma med en nya värdering kan du ringa oss på 010-150 70 00 så talar vi om hur du skickar in värderingen. Det ska vara en skriftlig mäklarvärdering utförd av en registrerad mäklare.

Vilken ränta din nya värdering skulle innebära kan du alltid laborera med på vår hemsida genom att fylla i det nya värdet och din nuvarande lånestorlek.

Fick du svar på din fråga?