Alla samlingar
Jag är kund
Hur länge sparar Hypoteket personuppgifter?
Hur länge sparar Hypoteket personuppgifter?

Hur länge sparar Hypoteket personuppgifter?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vi raderar personuppgifter sex månader efter att din kundrelation med Hypoteket är avslutad (förutom de personuppgifter som måste lagras för att Hypoteket ska uppfylla lagkrav och regleringar, se nedan).

  • Om du har tagit ett lån hos Hypoteket anses kundrelationen avslutad när lånet har återbetalats och du inte längre har några andra lån hos Hypoteket.

  • Om du har tagit ett lånelöfte anses din kundrelation med Hypoteket avslutad sex månader efter att lånelöftet har löpt ut.

  • Om du har ansökt om ett lån hos Hypoteket men ansökan inte leder till ett utbetalt lån anses kundrelationen avslutad sex månader efter att ansökan har makulerats.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Hypoteket omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilka innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Hypoteket skyldigt att bevara i minst fem år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Fick du svar på din fråga?