Vi raderar personuppgifter sex månader efter att din kundrelation med Hypoteket är avslutad (förutom de personuppgifter som måste lagras för att Hypoteket ska uppfylla lagkrav och regleringar, se nedan).

  • Om du har tagit ett lån hos Hypoteket anses kundrelationen avslutad när lånet har återbetalats och du inte längre har några andra lån hos Hypoteket.

  • Om du har tagit ett lånelöfte anses din kundrelation med Hypoteket avslutad sex månader efter att lånelöftet har löpt ut.

  • Om du har ansökt om ett lån hos Hypoteket men ansökan inte leder till ett utbetalt lån anses kundrelationen avslutad sex månader efter att ansökan har makulerats.

Personuppgifter som förekommer i fakturaunderlag sparas i enlighet med lagkrav i Bokföringslagen. Hypoteket omfattas även av Penningtvättslagen och behöver därför genomföra åtgärder för att säkerställa kundkännedom vilka innehåller personuppgifter. Dessa uppgifter är Hypoteket skyldigt att bevara i minst fem år. Information arkiveras och sparas krypterad med begränsad tillgång.

Fick du svar på din fråga?