Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi även uppgifter från kreditupplysningsföretag, från Lantmäteriet, samt från leverantörer av uppgifter om personer i utsatt politisk ställning (PEP).

Hittade du svaret?