Alla samlingar
Jag är kund
Från vilka källor hämtar Hypoteket personuppgifter?
Från vilka källor hämtar Hypoteket personuppgifter?

Från vilka källor hämtar Hypoteket personuppgifter?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss hämtar vi även uppgifter från kreditupplysningsföretag, från Lantmäteriet, samt från leverantörer av uppgifter om personer i utsatt politisk ställning (PEP).

Fick du svar på din fråga?