Personuppgifter kan delas till underleverantörer som Hypoteket samarbetar med och som har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Hypoteket kan också lämna ut personuppgifter till myndigheter när Hypoteket är skyldigt enligt lag att göra så, t.ex. till vid misstanke om brott så som bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy på hypoteket.com/personuppgifter

Fick du svar på din fråga?