Alla samlingar
Jag är kund
Vilka kan komma att få tillgång till mina personuppgifter?
Vilka kan komma att få tillgång till mina personuppgifter?

Vilka kan komma att få tillgång till personuppgifter hos Hypoteket?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Personuppgifter kan delas till underleverantörer som Hypoteket samarbetar med och som har undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal. Hypoteket kan också lämna ut personuppgifter till myndigheter när Hypoteket är skyldigt enligt lag att göra så, t.ex. till vid misstanke om brott så som bedrägeri eller otillåten identitetsanvändning.

Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy på hypoteket.com/personuppgifter

Fick du svar på din fråga?