Alla samlingar
Hypotekets Gröna bolån
Vad krävs för att få ett Grönt bolån?
Vad krävs för att få ett Grönt bolån?

Vad krävs för att få ett Grönt bolån?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

På Hypoteket kan du få ett Grönt bolån om din bostad har en energiklass som är A eller B. För att få reda på detta måste du ha gjort en energideklaration (senare än 2014) och denna måste finnas registrerad hos Boverket. Vi stämmer sedan av detta automatiskt när du ansöker om bolån hos oss.

Fick du svar på din fråga?