Alla samlingar
Hypotekets Gröna bolån
Hur går jag tillväga för att göra en energideklaration?
Hur går jag tillväga för att göra en energideklaration?

Hur går jag tillväga för att göra en energideklaration?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Energideklarationer görs av certifierade energiexperter. Du kan hitta en lista på energiexperter som kan hjälpa dig på Boverkets hemsida www.boverket.se. Där kan du även se om det redan finns en energideklaration på din bostad.

Fick du svar på din fråga?