Övriga frågor om bolån

Här hittar du svar på allmänna frågor kring bolån (och även hur det fungerar just på Hypoteket).

19 artiklar i denna samling
Dag Wardaeus avatarTobias Larsson avatar
Skrivet av Dag Wardaeus och Tobias Larsson

Vad betyder det att räntan räknas enligt 30/360 dagar?

Hur räknas räntebetalningen ut?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Hur skiljer sig ett bostadskreditinstitut från en bank?

Är Hypoteket en bank?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är post adressen till Hypoteket

Tobias Larsson avatar
Skrivet av Tobias Larsson. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Står Hypoteket under någon myndighetstillsyn?

Myndighet, finansinspektionen, fi, tillsyn, bostadskreditinstitut, lagen om verksamhet med bostadskrediter
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Samarbetar ni med någon storbank?

bostadskreditinstitut, pensionsfond, bolånefond
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är ett lånelöfte?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vilka öppettider har ni?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är belåningsgrad?

Vad är belåningsgrad?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är skuldkvot?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är snittränta?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är effektiv ränta?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är nominell ränta?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är ett valutalån?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad kostar det att pantsätta en bostadsrätt?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad kostar det att pantsätta en fastighet?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad innebär amorteringskravet?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad är ett amorteringsunderlag?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Är Hypoteket en bank?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Vad menas med bankernas listräntor?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus. Uppdaterades för mer än en vecka sedan