Vad är belåningsgrad?

Vad är belåningsgrad?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Belåningsgraden anger hur mycket lån du har på din bostad i förhållande till marknadsvärdet på bostaden. Man får fram det genom att ta lånebeloppet delat med marknadsvärdet. Marknadsvärdet kan estimeras på olika sätt. Har du precis köpt din bostad så är såklart köpeskillingen ett bra mått på marknadsvärde. På Hypoteket gör vi alltid också en s.k. statistisk värdering av din bostad för att komma fram till marknadsvärdet. 

På Hypoteket kan du låna upp till 75% belåningsgrad. Om du t.ex. har en bostad som är värd 2 000 000 kr så kan du låna 2 000 000 x 75% = 1 500 000 kronor.

Fick du svar på din fråga?