Alla samlingar
Jag vill bli kund
Hur lång löptid har Hypotekets bolån?
Hur lång löptid har Hypotekets bolån?

Hur lång löptid har Hypotekets bolån?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan


När du ansöker om bolån hos oss på Hypoteket gör vi en kreditprövning innan vi godkänner lånet. Hos oss på Hypoteket gäller en godkänd kreditprövning i 30 år. Det betyder att du kan ha ditt bolån hos oss i 30 år om du vill. Vi gör inte en ny kreditprövning under den tidsperioden även om du t.ex. skulle gå ned i lön, förlora jobbet, eller om din ekonomiska situation förändras av andra skäl.

Skuldebreven för våra bolån har olika lång löptid. Under Hypotekets historia har skuldebreven haft löptider mellan tio år och 30 år. På de skuldebrev som ges ut idag använder vi tio års löptid. När tioårsperioden närmar sig sitt slut skapar vi ett nytt skuldebrev som du skriver under och bolånet löper vidare så som tidigare. Ingen ny kreditprövning sker eftersom du redan har beviljats ett bolån och den godkända kreditprövningen gäller i 30 år.

Skuldebrev kan ibland behöva bytas ut av andra skäl, till exempel om din fastighet är en tomträtt som övergår till äganderätt. I dessa fall gäller samma princip: Vi gör ingen ny kreditprövning, utan du får ett nytt skuldebrev, skriver under det, och ditt bolån löper vidare så som tidigare.


Fick du svar på din fråga?