Alla samlingar
Jag vill bli kund
Vems pengar är det Hypoteket lånar ut?
Vems pengar är det Hypoteket lånar ut?
Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Våra bolån finansieras av några av de största försäkringsbolagen och pensionsfonderna i Sverige. Genom att hålla låga kostnader ger vi dem möjlighet att få bra avkastning på sitt kapital samtidigt som vi kan hålla låga räntor till kunderna. Man kan säga att vi klipper bort en mellanhand – den traditionella banken – mellan låntagare och finansiärer som historiskt sett har varit dyr. Så det fungerar rent juridiskt är att dessa aktörer sätter in pengar i en s.k. bolånefond från vilken Hypoteket lånar ut.

Fick du svar på din fråga?