Har ni privatlån?

Erbjuder Hypoteket privatlån?

Dag Wardaeus avatar
Skrivet av Dag Wardaeus
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Nej. Vi lånar endast ut bolån, alltså lån som har säkerhet i bostad. Vi erbjuder således inte privatlån. Dock hjälper vi dig gärna att lägga om dina dyra privatlån till bolån om du vill, detta kan du diskutera med våra handläggare när de kontaktar dig efter att du ansökt.

Fick du svar på din fråga?